19mar, 2022

Raspored kolokvijuma u ljetnom semestru 21/22

1. GODINA STUDIJA NAZIV PREDMETAI KOLOKVIJUMII KOLOKVIJUMObjektno orjentisano programiranje25.04.2022. godine u 16:00 časova06.06.2022. godine u 16:00 časovaObjektno orjentisano programiranje - vježbe14.04.2022. godine u 18:00 časova26.05.2022. godine u 18:00 časovaPoslovna etika …