15mar, 2021

Raspored kolokvijuma

1. godina I kolokvijumII kolokvijumOsnovi ekonomije19.04.2021. godine31.05.2021. godinePoslovna etika i komunikacija27.04.2021. godine25.05.2021. godineUvod u WWW28.04.2021. godine26.05.2021. godineUvod u WWW- vježbe28.04.2021. godine26.05.2021. godineDiskretne strukture23.04.2021. godine28.05.2021. godineObjektno orjentisano programiranje20.04.2021. godine01.06.2021. godineObjektno orjentisano …