Naš prioritetni cilj jeste kreirati uspješne i sposobne studente na polju računarskih nauka i omogućiti im da steknu osnovne, ali i posebne vještine koje treba da posjeduje jedan vrhunski inženjer informatike i računarsta. Bez postavljenih ciljeva, nema značajnih uspjeha, tako da su ciljevi našeg Fakulteta:

 •  sposobnost kreiranja logičkog i kritičkog mišljenja, formulacije pretpostavki i izvođenja zaključaka na formalan i formalizovani način;
 • sposobnost razumijevanja i formulisanja problema, te njegovo modelovanja u svrhu analize i rješavanja, te primjenu istih u procesu rješavanje problema iz različitih domena;
 • upoznavanje sa osnovnim matematičkim disciplinama neophodnim za analizu, razumijevanje, rješavanje problema, kao i za uspješnu primjenu informatičkih principa i tehnika;
 • upoznavanje sa osnovnim informatičkim principima, metodama i tehnikama potrebnim za rješavanje problema pomoću računara, kao i za primjenu računara u različitim oblastima ljudskog djelovanja;
 • usvajanje osnovnih znanja i vještina o računarskom hardveru, njegovoj arhitekturi i organizaciji, principima rada i projektovanja.
 • sticanje teorijskih i praktičnih znanja, metoda i tehnika o programiranju i programskim jezicima, programskim paradigmama (strukturiranom, objektno orijentisanom i funkcionalnom programiranju), algoritmima, operativnim sistemima, bazama podataka i informacionim sistemima;
 • sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih u oblasti softverskog inženjerstva, na poslovima projektovanja, razvoja, održavanja i administracije softvera, kako i razumijevanje svih faza u ciklusu razvoja softvera;
 • sticanje znanja iz oblasti teorijskih i algoritamskih osnova računarstva, kao i ovladavanje aktuelnim primjenama u oblasti inteligentnih sistema, računarske grafike, naučnog izračunavanja, interakcije čovjek-računar, itd.
 • sticanje teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, računarskih mreža i protokola, te zaštite i sigurnosti podataka i računarskih sistema.
 • pružanje praktičnih iskustava u radu na projektovanju i implementaciji softvera, kako u individualnom angažmanu, tako i u timskom radu, kroz uključivanje u postojeće i nove praktične projekte, te obaveznu stručnu praksu;
  pružanje osnove i za rad na istraživačkim poslovima, kao i za nastavak obrazovanja na odgovarajućim studijskim programima drugog i trećeg ciklusa studija.