K O N K U R S

Za upis studenata u školskoj 2020/2021. godini, na prvi ciklus studija (dodiplomski studij), za sticanje visoke stručne spreme na licenciranom studijskom programu Računarske nauke.

Fakultet računarskih nauka vrši upis studenata na I ciklusu studija, u prvu godinu studija u školskoj 2020/2021. godini na studijski program Računarske nauke.

Nakon završenih akademskih studija prvog ciklusa, u trajanju od tri godine, studenti stiču zvanje diplomirani inženjer računarstva i informatike – 180 ECTS bodova, a završetkom akademskih studija prvog ciklusa u trajanju od četiri godine, studenti stiču zvanje diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS bodova.

USLOVI UPISA

Prva godina studija:

Uslov za upis na studijski program Računarske nauke je završena četvorogodišnja srednja škola.

Prilikom upisa prilažu se sledeća dokumenta:

  • diploma i svjedočanstva za sva četiri razreda,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • ovjerena kopija lične karte i
  • dvije fotografije.

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi, na adresi Spasovdanska br. 22., Istočno Sarajevo – Lukavica. Sva obavještenja mogu se dobiti u studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonski broj 057/344-422.

Prijava i upis će se obavljati od 08.06.2020. godine i trajaće do popune slobodnih mjesta.

Visina školarine:

Školarina za tekuću godinu studija 2020/21. na Fakultetu računarskih nauka je 2.600,00 KM, sa mogućnošću uplate na 10-12 rata. U cijenu školarine uračunati su troškovi svih oblika nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, mentorski rad), svi administrativni troškovi (upis, razna uvjerenja i potvrde, prijave ispita tokom studija, završni rad, diploma), kao i udžbenici za sve predmete kompletirani prema Bolonjskim standardima.

Sve druge informacije vezane za upis na Fakultet računarskih nauka, školske 2020/21. godine mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta.