Fakultet računarskih nauka trenutno raspolaže računarskom laboratorijom u kojoj se nalazi 30 računara. Laboratorija je opremljena sa mnoštvo popularnih profesionalnih softverskih paketa koji podržavaju nastavni plan i program Fakulteta računarskih nauka. Svi softveri su licencirani od strane PIM-a.

Laboratorija ispunjava i tehničke zahtjeve za potrebe elektronike i hardvera.

Računarska laboratorija opremljena je najmodernijim računarima, a na ½ računara instaliran je LINUX operativni sistem na kojima se održavaju vježbe vezana za operativne sisteme, te vježbe mrežne sigurnosti.