Ispitna pitanja

Prvi kolokvijum

[1] Istorijski razvoj menadžmenta ljudskih resursa.

[2] Model poslovnog partnera.

[3] Funkcije i aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa.

[4] Izazovi za menadžment ljudskih resursa.

[5] Strategijski menadžment ljudskim resursima.

[6] Tipovi strategije menadžmenta ljudskim resursima i pristup formulisanja strategije menadžmenta ljudskim resursima.

[7] Odnos organizacione strategije i strategije upravljanja ljudskim resursima.

[8] Osnove planiranja ljudskih resursa.

[9] Predviđanje tražnje za ljudskim resursima.

[10] Predviđanje interne i eksterne ponude ljudskih resursa.

[11] Usklađivanje ponude i tražnje za ljudskim resursima.

[12] Osnove procesa regrutovanja kandidata.

[13] Interno regrutovanje kandidata.

[14] Eksterno regrutovanje kandidata: oglašavanje.

[15] Eksterno regrutovanje kandidata: agencije za zapošljavanje.

[16] Savremeni trendovi u regrutaciji kandidata.

Drugi kolokvijum

[17] Osnove procesa selekcije kandidata.

[18] Prikupljanje biografskih podataka o kandidatu.

[19] Testovi kao instrument selekcije: testovi sposobnosti i testovi ličnosti.

[20] Testovi kao instrument selekcije: testovi uzoraka posla i medicinski testovi.

[21] Intervju kao instrument selekcije.

[22] Socijalizacija novozaposlenih.

[23] Tipovi strategije smanjivanja broja zaposlenih.

[24] Proces smanjivanja broja zaposlenih.

[25] Upravljanje emotivnim stanjima zaposlenih tokom downsizing procesa.

[26] Upravljanje znanjem tokom downsizing procesa.

[27] Osnove obuke zaposlenih.

[28] Identifikovanje potreba za obukom.

[29] Izbor programa obuke.

[30] Organizovanje poslova obuke.

[31] Upravljanje znanjem.

[32] Ocjenjivanje performansi zaposlenih i vrste performansi.

[33] Izbor ocjenjivača performansi zaposlenih.

[34] Ciklus ocjenjivanja performansi zaposlenih.

[35] Instrumenti za ocjenjivanje performansi zaposlenih.

[36] Greške u ocjenjivanju performansi.

[37] Izvori grešaka u ocjenjivanju performansi.

[38] Razvoj zaposlenih i tradicionalni oblici obrazovanja.

[39] Procjena razvojnog potencijala zaposlenih.

[40] Radno iskustvo.

[41] Međuljudski odnosi kao osnov za razvoj.

[42] Razvoj i upravljanje karijerom.

Završni ispit

[43] Definisanje i struktura sistema zarada.

[44] Strateški izbori politike zarada.

[45] Interna pravednost u određivanju osnovne plate.

[46] Eksterna konkurentnost u određivanju osnovne plate.

[47] Upravljanje budžetom zarada.

[48] Pojam zarada baziranih na performansama.

[49] Kratkoročne stimulacije: povišice, bonusi i posebne nagrade.

[50] Kratkoročne stimulacije: individualne stimulacije.

[51] Kratkoročne stimulacije: grupne stimulacije.

[52] Dugoročne stimulacije.

[53] Zarade menadžera.

[54] Zarade prodajnog osoblja.

[55] Obavezne beneficije u razvijenim zemljama.

[56] Diskrecione beneficije u razvijenim zemljama.

[57] Zakonski okviri radnih odnosa.

[58] Sindikalno organizovanje zaposlenih.

[59] Kolektivno pregovaranje.

[60] Implikacije sindikalnog organizovanja zaposlenih na menadžmentu ljudskim resursima.

[61] Napuštanje organizacije: pojam, definisanje i troškovi.

[62] Nevoljno napuštanje organizacije.

[63] Voljno napuštanje organizacije.

[64] Penzionisanje.

[65] Upravljanje fluktuacijom zaposlenih i izlazni intervju.