[1] Pojam ljudskih resursa?

[2] Specifičnosti ljudskih resursa?

[3] Ciljevi, zadaci i značaj menadžmenta ljuskih resursa?

[4] Državnopravno okruženje po pitanju menadžmenta ljudskih resursa?

[5] Ekonomsko i kulturno okruženje?

[6] Razlika između menadžmenta ljudskih resursa i kadrovske funkcije?

[7] Ekonomsko i kulturno okruženje po pitanju menadžmenta ljudskih resursa?

[8] Strategijsko planiranje i organizovanje menadžmenta ljudskih resursa?

[9] Metode planiranja menadžmenta ljudskih resursa?

[10] Regrutovanje, selekcija i izbor kandidata za zapošljavanje?

[11] Vrste, značaj i budućnost postojećeg sistema intervjuisanja kandidata?

[12] Evaluacija kadrova?

[13] Faze uvođenja, orijentacije i socijalizacije kadrova?

[14] Trening i obrazovanje kadrova?

[15] Vrednovanje uspješnosti obuke?

[16] Strategija, planiranje i individualni aspekti planiranja i razvoja karijere?

[17] Uloga rukovodioca u planiranju i razvoju karijere?

[18] Postupak  i instrumenti ocjenjivanja performansi kadrova?

[19] Nagrađivanje i benificije kadrova?

[20] Uzroci i postupak utvrđivanja viška zaposlenih?

[21] Faze realizacije viška zaposlenih?

[22] Mjere za rješavanje problema viška zaposlenih, uz zakonske, ekonomske, psiho-socijalne i etičke implikacije?

[23] Zdravlje i bezbjednost na radu?

[24] Struktuisanje stručnih poslova?

[25] Informatička podrška, sa posebnim osvrtom na sadržaj i korišćenje baze podataka?

[26] Uopšteno o budućnosti menadžmenta ljudskih resursa, odnosno menadžmenta javne uprave?

[27] Nove tehnologije i uloga čovjeka u organizaciji?

[28] Humanizacija forme rada i komunikacija u organizaciji?

[29] Reinženjering i upravljanje ljudskim resursima?