Misija

Misija Fakulteta računarskih nauka PIM Univerziteta, kao naučno-obrazovne ustanove, je da uz maksimalno i stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti računarskih nauka sposobne da budu lideri u razvoju industrije regiona i šire.

Obrazovanje na Fakultetu računarskih nauka PIM Univerziteta obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađen sa evropskim trendovima, idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za djelotvorne kreativne radove.

Uloga Fakulteta računarskih nauka PIM Univerziteta je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno prirodnih nauka kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj regiona i šire.

Vizija

Vizija Fakulteta računarskih nauka PIM Univerziteta je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučnim i naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u oblasti računara i informatike.

Namjera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije u regionu i cijeloj zemlji, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju sa univerzitetima u cijelom svijetu.

Uloga Fakulteta računarskih nauka treba da postane još značajnija i da doprinese bržem razvoju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.