Ispitna pitanja

Prvi kolokvijum

[1] Definisanje menadžmenta i osnovne funkcije menadžmenta.

[2] Vrste menadžera i menadžerske uloge.

[3] Menadžerske vještine i menadžerske greške.

[4] Osnovne karakteristike eksternog okruženja.

[5] Opšte okruženje organizacije.

[6] Specifično okruženje organizacije.

[7] Razumijevanje promjenljivog okruženja: SWOT analiza.

[8] Organizaciona kultura kao interno okruženje organizacije.

[9] Prednosti i nedostaci planiranja.

[10] Pravljenje kredibilnog plana.

[11] Planiranje od vrha organizacije do najnižeg organizacionog nivoa.

[12] Koraci i ograničenja u procesu racionalnog odlučivanja.

[13] Grupe kao sredstvo za unapređenje procesa odlučivanja.

 

Drugi kolokvijum

[14] Održiva konkurentska prednost.

[15] Proces formulisanja strategije.

[16] Korporativna strategija.

[17] Konkurentske strategije.

[18] Strategije na nivou direktne konkurencije.

[19] Departmentalizacija.

[20] Autoritet u organizaciji.

[21] Definisanje poslova.

[22] Intraorganizacioni procesi.

[23] Interorganizacioni procesi.

[24] Prednosti i nedostaci timskog rada.

[25] Vrste timova.

[26] Karakteristike radnih timova.

[27] Faze u razvoju tima.

[28] Postavljanje ciljeva i prioriteta tima i izbor ljudi za timski rad.

[29] Obuka timova i nadoknade i priznanje za timove.

[30] Osnove procesa motivacije: napor i učinak i zadovoljenje potreba.

[31] Osnove procesa motivacije: spoljašnje i unutrašnje nagrade i primjena u praksi.

[32] Teorija jednakosti.

[33] Teorija očekivanja.

[34] Teorija potkrepljenja: komponente teorije.

[35] Teorija potkrepljenja: režimi za davanje potkrepljenja i primjena u praksi.

[36] Teorija postavljanja ciljeva.

 

Završni ispit

[37] Menadžeri vs. Lideri, liderske osobine i ponašanje.

[38] Kontigentni pristup liderstva.

[39] Put-cilj teorija liderstva.

[40] Harizmatsko liderstvo.

[41] Transformaciono liderstvo.

[42] Osnove komunikacionog procesa.

[43] Proces komunikacije.

[44] Formalni i neformalni kanali komunikacije.

[45] Mentorstvo, savjetovanje i neverbalna komunikacija.

[46] Upravljanje komunikacijom „jedan-na-jedan“: izbor pravog medija za komunikaciju.

[47] Upravljanje komunikacijom „jedan-na-jedan“: slušanje.

[48] Upravljanje komunikacijom „jedan-na-jedan“: pružanje povratnih informacija.

[49] Upravljanje komunikacijom u cijeloj organizaciji: poboljšanje prenosa.

[50] Upravljanje komunikacijom u cijeloj organizaciji: poboljšanje prijema.

[51] Standardi kontrole, poređenje sa standardima, korektivne akcije i dinamički proces kontrole.

[52] Naknadna, tekuća i prethodna kontrola i izostanak kontrole.

[53] Birokratska i objektivna kontrola.

[54] Normativna, udružena kontrola i samokontrola.

[55] Balansirano mjerenje rezultata: finansijska perspektiva i perspektiva kupaca.

[56] Balansirano mjerenje rezultata: interna perspektiva i perspektiva inovacija i učenja.

[57] Upravljanje produktivnošću.

[58] Karakteristike proizvoda i usluga vezane za kvalitet.

[59] Upravljanje ukupnim kvalitetom (TQM).

[60] Uslužne operacije.

[61] Proizvodne operacije.

[62] Vrste zaliha i mjerenje zaliha.

[63] Troškovi održavanja zaliha i upravljanje zalihama.