Inženjeri računarskih nauka primjenjuju dobro definisane principe i koncepte, te savremena tehnološka rješenja u svrhu projektovanja računarskih sistema koji obuhvataju hardverske i softverske komponente, kao i mrežnu infrastrukturu. Sa znanjima i vještinama koje se steknu proučavanjem oblasti računarskih nauka inženjeri su osposobljeni za širok spektar poslova koji se mogu pronaći u svim granama ljudske djelatnosti, kao što su istraživački i edukacioni centri, namjenska industrija, korporacije i privatne firme koje se bave razvojem i uslužnom djelatnošću, te državna organizacija i zakonodavna tijela.

Izazov na ovim poslovima ne predstavlja samo inženjerstvo, već i konstantno napredovanje oblasti računarskih nauka, što postavlja intelektualni poticaj i potrebu za sticanjem novih znanja u kratkom vremenskom periodu.

Diplomirani studenti ovog studijskog programa imaju širok izbor budućih karijera u oblasti:

– preduzetništva,
– organizacije i upravljačkim poslovima,
– projektovanja računarskih sistema
– projektovanje hardverske infrastrukture
– projektovanja i razvoja softvera,
– projektovanje i razvoja mrežne infrastrukture,
– sigurnost podataka i računarskih sistema,
– administracije baza podataka
– projektovanja inteligentnih računarskih sistema

Svrha studijskog programa Računarske nauke jeste sveobuhvatno obrazovanje kompetentnih stručnjaka u oblasti računarskih nauka koja su tražena u administrativnim i industrijskim sektorima, na domaćem i međunarodnom tržištu.