Ispitna pitanja

[1] Pojam etike?

[2] Standardi etike?

[3] Etičke teorije?

[4] Etičko odlučivanje?

[5] Etičnost u donošenju odluka?

[6] Pojam poslovne etike?

[7] Istorijski razvoj poslovne etike?

[8] Korist od primjene poslovne etike?

[9] Poslovna etika i društvena odgovornost?

[10] Institucionalizacija poslovne etike?

[11] Globalizacija poslovne etike?

[12] Činioci u donošenju odluka?

[13] Upravljanje poslovnom etikom u globalnom okruženju?

[14] Primjena poslovne etike?

[15] Modeli u rješavanju etičkih nesigurnosti?

[16] Vođstvo i poslovna etika?

[17] Etnocentrizam, predrasude i stereotipi?

[18] Organizaciona kultura i poslovna etika?

[19] Pojam uspješnosti poslovanja?

[20] Kulturološki aspekt globalizacije?

[21] Globalni standardi etičkog ponašanja?

[22] Ponzijeva shema?

[23] Društvena odgovornost i etičko poslovanje?

[24] Mjerenje uspješnosti poslovanja?

[25] Program etike i usklađenosti?

[26] Model poslovne izvrsnosti?

[27] Provođenje programa etike i usklađenosti?

[28] Menadžerski kompas za donošenje odluka?

[29] Brzi test za donošenje odluka?

[30] Vođstvo i uloga vođstva?

[31] Stilovi i vrste vođstva?

[32] Organizaciona kultura i klima?

[33] Autentično vođstvo?

[34] Osnovna obilježja organizacione kulture?

[35] Definisanje pojma uspješnosti poslovanja?

[36] Ocjena etičnosti u donošenju odluka?

[37] Etički kodeks?

[38] Etički povjerenik?

[39] Odbori za etiku i usklađenost?

[40] Provjera etičnost kandidata za posao?

[41] Linije za rješavanje etičkih pitanja i prijavu neetičkih radnji?

[42] Programi etičkih edukacija i obuka?

[43] Komuniciranje etičkih vrijednosti unutar preduzeća?

[44] Integracija etičkih kriterijuma u organizacijsku kulturu?

[45] Etički ambasadori?

[46] Motivacija i politika nagrađivanja?

[47] Praćenje, kontrola i revizija provođenja programa etike i usklađenosti?

[48] Posvećenost vođstva programu etike i usklađenosti?

[49] Procjene rizika etike i usklađenosti?

[50] Izvještavanje o programima etike i usklađenosti?