[1] Elementi računarskog sistema: Hardver i softver.

[2] Elementi prozora MS Word 2016.

[3] Komande File menija: New, Open, Save, Save As, Print.

[4] Podešavanje strane (Page Setup): margine, veličina strane, orjentacija papira.

[5] Podešavanje fonta (tip slova, veličina, efekti, subscript i superscript).

[6] Podešavanje pasusa (poravnanje, uvlačenje, rastojanje) i primjena stilova za pasuse.

[7] Kreiranje numerisanih i nenumerisanih lista (Numbering and Bullets).

[8] Umetanje slike u Word dokument i njena obrada (Resize, Crop, Caption, Wrap Text).

[9] Kreiranje oblika (Shapes).

[10] Umetanje SmartArt grafikona u Word dokument i njihovo uređivanje (formiranje strukture, formatiranje boksova).

[11] Umetanje tabele u Word dokument i rad sa njom (dodavanje i uklanjanje redova i kolona, spajanje i dijeljenje ćelija, Caption).

[12] Uređivanje zaglavlja (Header) i podnožja (Footer) strane, umetanje numeracije strana.

[13] Umetanje naslovne strane (Cover Page), prazne strane (Page Break) i nove sekcije (Section Break) u Word dokument.

[14] Preuzimanje i instalacija OpenOffice programskog paketa.

[15] Otvaranje dokumenata u OpenOffice Writeru, njihovo uređivanje i čuvanje u različitim formatima.

[16] Rad sa listovima, redovima i kolonama u Excel 2016 radnoj svesci (promjena veličine, dodavanje, uklanjanje, sakrivanje, zamrzavanje panela).

[17] Formatiranje tabela (unos podataka, okvir, pozadinska boja, spajanje ćelija, formatiranje teksta, automatski upis podataka povlačenjem).

[18] Format podataka u ćelijama.

[19] Sortiranje i filtriranje podataka.

[20] Ispisivanje formula u ćelijama.

[21] Upotreba funkcija AutoSum, Average, Max i Min.

[22] Upotreba funkcija pomoću menija Formulas.

[23] Umetanje i uređivanje grafikona.

[24] Otvaranje radnih svesaka u OpenOffice Calcu, njihovo uređivanje i čuvanje u različitim formatima.

[25] Formiranje PowerPoint 2016 prezentacije sa više slajdova.

[26] Čuvanje i prikazivanje prezentacije (prezentacija i Slide Show).

[27] Dizajn i tranzicije slajdova.

[28] Animiranje objekata na slajdovima.

[29] Dodavanje slike ekrana (Screenshot).

[30] Dodavanje zvuka u prezentaciju.

[31] Snimanje govora.

[32] Dodavanje videa u prezentaciju.

[33] Određivanje tajminga za prikazivanje prezentacije (Timings).

[34] Otvaranje prezentacija u OpenOffice Impressu, njihovo uređivanje i čuvanje u različitim formatima.

[35] Kreiranje email naloga za Outlook 2016.

[36] Pregledanje primljenih poruka, odgovaranje i prosleđivanje.

[37] Kreiranje potpisa koji će se dodavati porukama.

[38] Slanje poruka sa fajlovima u prilogu.

[39] Zakazivanje sastanka u Outlooku.

[40] Upotreba kalendara.

[41] Pravljenje bilježnica u OneNote 2016.

[42] Rad sa stranama.

[43] Rad sa odjeljcima.

[44] Dodavanje bilješki.

[45] Dodavanje tabele.

[46] Dodavanje slike.

[47] Dodavanje audio snimaka.

[48] Dodavanje video snimaka.

[49] Dodavanje vremenske oznake.

[50] Slanje strane e-mailom.