Cilj predmeta

Usvajanje stavova, ponašanja, vještina i znanja profesionalca u informatici i računarstvu je osnovni cilj ovog predmeta. Naučiti principe na kojima se zasniva informatika i računarstvo kao profesija; naučiti koristenje sljedećih klasa alata: procesiranje teksta, tabelarno prikazivanje, prezentacije, konfiguracioni menadžment, dokument menadžment, otkrivanje defekata i izvještavanje; naučiti strukturirati ideje, dokumente, procese. Softverski studio uvodi studenta u ulogu računarstva i kompjuterskih stučnjaka i naučnika u profesionalni svijet uopšte i obezbjeđuje za usvajanje znanja i vještina korištenja specifičnih softverskih alata, rad sa drugim studentima i predstavljanje razultata njihovih zajedničkih projekata. Naglasak je na razvoju objektno orijentisanog softvera.

Šifra predmeta: Status predmeta: Semestar: Fond časova (P+A+L): ECTS bodova:
RN-SS4 O V 3+0+4 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sadržaj predmeta

Uvod u OO modelovanje. Osnovi UML: stvari. Osnovi UML: relacije. Osnovi UML: dijagrami. Osnovi UML: opšti mehanizmi. Projektni zahtjevi UML. Analiza funkcionalnosti. Analiza domena. UML projektovanje i implementacija. Razvoj analize životnog ciklusa softvera i tehnologija, dizajn, validacija. Programiranje u Ruby, dinamičkom i objektno orijentisanom jeziku, koji spaja najbolje aspekte Smalltalk i Scheme sa jednostavnom sintaksom.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Nastava se izvodi u obliku predavanja, auditornih vježbi i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvijum 1 (0-15 bodova);
  • Kolokvijum 2 (0-15 bodova);
  • Završni ispit (0-50 bodova);
  • Seminar-i (0-10 bodova);
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova).