Računarske nauke predstavljaju nauku koja se bavi teorijskim i praktičnim proučavanjem računara i računarskih koncepata kroz različite aspekte koji obuhvataju hardver, softver, te mrežnu infrastrukturu.

Hardverski aspekt predstavlja osnovni dizajn računara i način na koji oni rade. Osigurava temeljno razumijevanje rada računara, njegovu arhitekturu i organizaciju, te daju osnovu za razumijevanje naprednih koncepta, kao i mogućnost projektovanja hardverskih komponenata. Softverski aspekt predstavlja koncepte programiranja, odnosno proces razvoja softvera uz oslonac na programske jezike. Razvoj softvera uključuje tehnološki i metodološki pristup, oslanjajući se na algoritamsko rješavanje problema, programiranje, projektovanje i dizajn.

Računarske nauke takođe pokrivaju i poznavanje operativnih sistema, kompajlera, aplikativnog softvera koji obezbjeđuje primjenu računara u svakodnevnom obavljaju poslova, ali i savremenih koncepata i alata u domenu vještačke inteligencije, rudarenja i analize podataka.

Pored hardvera i softvera, računarske nauke takođe obuhvataju i informaciono komunikacione tehnologije koje se odnose na koncepte kao što su telekomunikacije, računarske mreže, mrežene i internet protokole, ali isto tako i na njihovu praktičnu primjenu kroz razvoj mrežne infrastrukture, administraciju ili razvoj Web aplikacija.