5. godina - Master

R.B. Šifra Predmet IX SEMESTAR
-predavanja-
IX SEMESTAR
-vježbe-
X SEMESTAR
-predavanja-
X SEMESTAR
-vježbe-
ECTS
1 RN-NPC Napredno programiranje C++ 3 3 7
2 RN-IP Internet programiranje 3 3 7
3 RN-IZ1 Izborni predmet 1 3 3 8
RN-KBP Kоmplеksnе bаzе pоdаtаkа
RN-VP Vizualizacija podataka
4 RN-IZ2 Izborni predmet 2 3 3 8
RN-PIS Projektovanje informacionih sistema
RN-KVK Kriptografija – viši nivo
5 RN-MNIK Metodologija naučno-istraživačkog rada 4 6 10
6 RN-MSR Master rad 7 7 20